Հասմիկ Ենգոյան

Հասմիկ Ենգոյանը ծնվել է 1976 թվականի մայիսի 24-ին Երևանում:

1993-1998թթ․ սովորել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ: 2003 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենա­խո­սությունը և ստացել իրավա­բա­նական գիտությունների թեկնա­ծուի գիտական  աստի­ճան, 2006թ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում:

2003 թվականից դասավանդում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնում` որպես դասախոս, այնու­հետև` որպես ասիստենտ, իսկ 2006 թվականից մինչ օրս` որպես սահմանադրական և միջազ­գային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:

2003-2004թթ. աշխատել է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ` որպես Գլխավոր գործադիր տնօրենի իրավական հարցերով խորհրդական: 2006-2010թթ. աշխատել է ՀՀ գլխավոր դատա­խա­­զությունում՝ որպես իրավական ապահովման և եվրոինտեգրման բաժնի ավագ դատախազ, իսկ  2010-2012թթ.՝ որպես նույն բաժնի պետ: 2007-2012թթ. հանդիսացել է ՀՀ գլխավոր դատախազի ներկայացուցիչը ՀՀ սահմանադրական դատարանում: 2013-2017թթ. աշխատել է ՀՀ կառավարության աշխատա­կազմի  «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում՝ որպես գնումների բողոքարկման և իրավական խորհր­դատ­վության վարչության պետ:

Հեղինակ է տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների, բազմաթիվ ուսումնական, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, համահեղինակ՝ մի շարք դասագրքերի և մենագրությունների:

2010 թվականից հանդիսանում է միջազգային տարբեր կառույցների (UNDP, UNIDO, European Union and Council of Europe, World Bank Group) կողմից իրականացվող ծրագրերի ազգային փորձագետ:

Ունի արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:

© ՄԵԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2021.